Tillgänglighet

Vår tillgänglighet

Det är viktigt för oss att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här beskriver vi hur programvaljarenlinkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, för att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. På sidan hittar du verktygsfält för att bland annat öka teckenstorlek, kontrast och andra hjälpmedel.

Kända brister

Vi har inga kända brister på vår tillgänglighet i dagsläget

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från blomstertradgarden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via info@blomstertradgarden.se eller ring 033-340 11 10.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

En extern leverantör (Ella&Sigrid) har undersökt blomstertradgarden.se och anpassat hemsidan för tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes 2022-01-18.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-01-18.