Garantiregler

Växtgaranti

Vår garanti innebär att vi ansvarar för att du som kund får en växt som uppfyller kraven på kvalitet, sortäkthet och sundhet.

Etableringsgaranti

Vi ger dig som kund etableringsgaranti för fleråriga vedartade växter så som; fruktträd, bärbuskar, häckplantor, prydnadsträd, buskar, barrväxter, rhododendron, azaleor, rosor och klängväxter.
Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta tid, ibland upp till ett par månader innan man ser att växten har anpassat sig till sin nya växtplats.
Om du misslyckas med någon växt, trots att du följt våra planteringsråd/skötselanvisningar, bör du låta växten stå kvar på växtplatsen och kontakta oss.

Eventuella reklamationer anmäls senast vid:

  • Vårköp (mars-maj) senast inom 5 månader
  • Sommarköp (juni-aug) senast inom 2 månader
  • Höstköp (sep-nov) senast innan juni följande år

Etableringsgarantin omfattar inte:

  • Perenner och sommarväxter
  • Växter som planteras i kruka
  • Buxbom som drabbas av buxbomsjukan
  • Växter som drabbas av vinterskador
  • Växter som skadas vid transport, plantering eller djur
  • Växter som felaktig skötsel
  • Växter som är prisnedsatta

Spara alltid ditt kvitto, det är din garantisedel!